In Amsterdam en Diemen hebben we geen harde grens afgesproken tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Wanneer de basisondersteuning onvoldoende resultaat oplevert bepalen school, ouders en deskundigen in overleg welke ondersteuning nodig is. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze variĆ«ren van licht en tijdelijk tot intensief en langdurend of structureel.  

Arrangement dubbel bijzondere leerlingen

Het samenwerkingsverband helpt de scholen om de ondersteuning van dubbel bijzondere leerlingen te organiseren. Dit zijn leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid (HB) en ernstige bijkomende leer- en gedragsproblematiek. Het expertteam HB verbetert het aanbod van deze groep leerlingen. Je kunt als school het expertteam HB inschakelen voor consultatie of voor een arrangement voor dubbel bijzondere leerlingen