Er bestaan verschillende screeningsinstrumenten die je kan inzetten om (hoog)begaafde leerlingen te identificeren.

Ken je bijvoorbeeld het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, speciaal voor leerlingen in de basisschoolleeftijd? 

Er bestaat ook  een gratis screeningsinstrument. Deze is te vinden op: http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/quickscan.

Bij een eerste verkenning van begaafdheidskenmerken kun je gebruik maken van de website http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl.  Op deze website vind je ook een quickscan http://www.hoogbegaafdheid-in-zicht.nl/index.php/quickscan.