Voor een kwetsbare leerling is de overdracht tussen scholen via de tafeltjesmiddag niet altijd voldoende om een succesvolle start te maken op het voortgezet onderwijs. Daar is soms meer voor nodig. Wij organiseren de zachte landing voor leerlingen – en hun ouders – die door een extra ondersteuningsvraag een duwtje in de rug nodig hebben.

 

Dit is wat we doen

  • We helpen de leerling vanuit een gecoördineerd proces om sterker te starten in het voortgezet onderwijs.
  • We zorgen ervoor dat de basisschool weet welke vaardigheden de leerling nodig heeft voor het voortgezet onderwijs en waar zij deze ondersteuning kunnen verkrijgen.
  • We zorgen ervoor dat de informatie over de onderwijsbehoeften van de leerling bij de juiste mensen op het voortgezet onderwijs terecht komt.
  • We kijken de eerste weken van het kind op de VO school mee. Als de leerling of school het nodig heeft bieden we meer handvatten.

Het project richt zich op leerlingen met cognitieve vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken passend bij een HB-profiel. Zij ondervinden moeilijkheden op het gebied van leren of op sociaal emotioneel gebied. Hierdoor staan voor de leerling het zelfvertrouwen, het welbevinden of de prestaties onder druk.

 

Deze leerlingen komen in aanmerking

Een leerling komt in aanmerking voor het project zachte landing als er sprake is van één van de onderstaande drie ondersteuningsvragen:

  • Bij de leerling is hoogbegaafdheid vastgesteld en er is sprake van een probleem (zonder diagnose)
  • Bij de leerling is een diagnose gesteld en de leerling toont daarnaast kenmerken van hoogbegaafdheid (HB is al dan niet vastgesteld middels een intelligentietest)
  • De leerling is dubbel versneld en gaat nu extreem jong naar het voortgezet onderwijs

 

Wil je een leerling aanmelden? Dat kan weer rond april 2025.

Voor komend schooljaar (2024-2025) zijn de aanmeldingen gesloten. Heb je een leerling die over twee jaar naar het VO gaat en zeer gebaat zou zijn bij de zachte landing? Je kunt deze leerling aanmelden vanaf de dag dat de leerling weet op welke school het geplaatst is. Dat doe je dan via Binnenplaats.