Bij sommige leerlingen worden kenmerken van begaafdheid moeilijker gesignaleerd, doordat ze gemaskeerd worden door andere kenmerken of door andere factoren zoals gebrek aan kennis en (voor)oordelen van volwassenen. Welke signalen zijn van belang om ‘verborgen (hoog)begaafdheid’ bij leerlingen te herkennen? Hoe kunnen we ook deze leerlingen het onderwijs bieden dat zij nodig hebben? Tijdens de Amsterdamse conferentie begaafdheid op 8 maart 2021 gingen we hierover in gesprek.

 

Bekijk filmpjes

Deze filmpjes vertellen over het belang van het signaleren van 'verborgen' (hoog)begaafdheid bij drie verschillende groepen.

Dubbelbijzondere leerlingen

Verborgen hoogbegaafdheid bij meisjes

Leerlingen met een niet-westerse culturele achtergrond