Welkom!

De samenwerkingsverbanden PO en VO  werken hard aan goed onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen in Amsterdam en Diemen. Op deze website helpen we je graag op weg om het onderwijs aan deze leerlingen in het primair onderwijs te organiseren. Zo vind je informatie over signaleringsinstrumenten en stappen die je kunt zetten als professional, delen we handige landelijke websites en presentaties die wij hebben ge├»nitieerd en vind je alles over de activiteiten en trainingen die we organiseren.

We werken samen met het HB projectteam van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Daarom vind je ook informatie terug over de overstap van het PO naar het VO en over activiteiten die we gezamenlijk oppakken. Daarmee werken we aan een doorgaande lijn in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.