Terug naar overzicht

Van po naar vo als (hoog)begaafde leerling: hoe zorgen we voor een dekkend aanbod?

In Amsterdam en Diemen ervaren zowel het po als het vo een gezamenlijk knelpunt bij de overstap van jonge (hoog)begaafde leerlingen van het po naar het vo. Daarom lieten we namens de beide samenwerkingsverbanden (po en vo) Amsterdam Diemen een onderzoek uitvoeren door Het Kohnstamm Instituut. Wat is de beste manier is om jonge (hoog)begaafde leerlingen die (vroeg) klaar zijn met de basisschool maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school wat betreft de sociaal-emotionele- en executieve vaardigheden, een succesvolle overstap naar het vo te laten maken, met als doel een beter dekkend aanbod voor hen te kunnen realiseren?

 

Vier deelvragen

1. Wat zijn de kenmerken van de doelgroep jonge (hoog)begaafde leerlingen? Zijn er subgroepen te onderscheiden?
2. Wat zijn de ervaringen met interventies binnen Amsterdam en Diemen voor deze doelgroep?
3. Wat zijn goede/succesvolle interventies in het land voor deze doelgroep?
4. Welke scenario’s zijn haalbaar en realiseerbaar binnen Amsterdam en Diemen?

 

De uitkomsten lees je in dit rapport uit 2020.

foto onderzoek po vo