Het samenwerkingsverband heeft veel aandacht voor dubbel bijzondere leerlingen. Dit zijn leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid (HB) en ernstige bijkomende leer- en gedragsproblematiek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat voor deze groep leerlingen de ondersteuning beter kan. Het samenwerkingsverband heeft subsidie gekregen om onder andere het aanbod voor deze groep leerlingen te verbeteren.

Momenteel is een expertteam van hoogbegaafdheidsspecialisten actief om de scholen te adviseren bij (mogelijk) dubbel bijzondere leerlingen. In het expertteam zitten:

  • Cisca van Wattingen, beleidsmedewerker bij De PI-scholen, MetalliQ, ECHA specialist
  • Barbara van Hent, intern begeleider bij de Horizon, ECHA specialist
  • Annemieke van der Groen, meerschools directeur bij Amos
  • Cilia Verheggen, adviseur passend onderwijs bij Orion