Wil je als leerkracht of interne begeleider beter in staat zijn om je begaafde leerlingen op school te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je begaafde leerlingen.

Tijdens de basisworkshop behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vooroordelen rondom begaafdheid
 • Kenmerken van begaafdheid
 • Risico’s die begaafden lopen
 • Signaleren van hoogbegaafdheid in de klas
 • Kenmerken van onderpresteerders
 • Modellen en theorieën rondom begaafdheid
 • (Onderwijs)behoeften van begaafden
 • Compacten en verrijken in de groep

Resultaten

 • Je kunt de begaafden op school beter herkennen en signaleren
 • Je kent de kenmerken een risico’s van begaafde leerlingen en onderpresteerders
 • Je weet welke (onderwijs)behoeften je begaafde leerlingen hebben
 • Het gehele team heeft de neuzen dezelfde kant op en heeft dezelfde basiskennis rondom het onderwerp begaafdheid
 • Je kunt op een verantwoorde manier de lesstof compacten en je weet waar goed verrijkingsmateriaal aan zou moeten voldoen.

Deze cursus wordt gegeven door Maaike Goddijn van Het ABC.