Elk najaar begint een groep montessorianen aan onze ‘Leerweg Hoogbegaafd in het Montessorionderwijs’. Een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde cursus die opleidt tot specialist begaafdheid in het montessorionderwijs. We zijn heel blij dat deze leerweg dit jaar in drie losse delen wordt aangeboden door het SWV en toegankelijk wordt voor leerkrachten van vernieuwingsscholen in deze regio!

We bieden drie cursussen die los van elkaar gevolgd kunnen worden: dit is deel 2, bestaande uit drie middagen cursus. Na afloop van alle drie de delen (dus 9 middagen) ontvang je een certificaat. Je krijgt daarnaast toegang tot de online databank met alle materialen van de cursus en de mogelijkheid samen te werken met je medecursisten.

We werken met kleine groepen (max 15 deelnemers) waardoor maatwerk mogelijk is en we altijd kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de groep.


DEEL 2: Verdieping Rijk Onderwijs - mindset, onderpresteren en maken van verrijkende lessen 
(niveau: kennis van HB verondersteld)

INHOUD

Tijdens deze verdiepingscursus leer je om verrijkende lessen te ontwerpen vanuit de theorie van Sternberg. Daarnaast komt uitgebreid aan bod hoe je kinderen kunt helpen naar vermogen te presteren, onderpresteren kunt voorkomen en een groei-mindset in je klas kunt bevorderen. De theorie en vaardigheden die je je in deze cursus eigen maakt, maken je onderwijs niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen maar voor álle kinderen in je klas waardevol en verrijkend! Met ogenschijnlijk kleine veranderingen kun je grote verschillen maken in je klas op het gebied van mindset, het voorkomen van onderpresteren en daarmee het welbevinden van de kinderen in je klas!