Schooljaar: 2023-2024
Thema: Basiskennis HB vergroten

Novilo biedt in het schooljaar 2023/2024 verschillende opleidingsmodules aan. De modules vergroten de deskundigheid van leerkrachten in het PO en docenten in het VO in het omgaan met hoogbegaafdheid. Een uitgelezen kans om expertise over hoogbegaafdheid binnen je school te vergroten.

Inhoud

Wat is dubbel bijzonder nou eigenlijk? En hoe herken je het bij kinderen in je klas? Hoe maak je het onderscheid tussen HB, ADHD en ASS, en hoe herken je of er sprake is van meer dan één? In deze training voor basiskennis over dubbel bijzonder (2E) leer je wat het inhoudt, hoe je het signaleert, en hoe je passend onderwijs kan bieden aan dubbel bijzondere kinderen.

Opzet

Training 1 staat in het teken van:

 • Ervaringen delen met deze doelgroep
 • Het analyseren van de noden en de behoeften van een dubbel bijzondere leerling
 • Werken vanuit de kansen en talenten van het kind, rekening houdend met de beperkingen of speciale behoeften.
 • Het uitwerken van passende activiteiten / interventies die recht doen aan het dubbel bijzondere van de leerling.

Training 2 staat in het teken van:

 • Het zelfinzicht van het dubbel bijzondere kind vergroten door het te leren omgaan met zowel zijn kansen als zijn belemmeringen.
 • Uitleg opzet van de dubbel bijzondere plusklassen en het ontstaan van de Matrix
 • Invullen van de Matrix met een eigen casus
 • Uitwisselen van casussen.

 Na deze training ben je in staat:

 • Dubbel bijzondere leerlingen goed passend onderwijs te bieden;
 • Voor een kind op een rijtje te zetten wat zijn noden, behoeften, kansen en belemmeringen zijn;
 • Passende activiteiten op te zetten voor dubbel bijzondere leerlingen.

Studielast (incl. trainingen): 10 uur.

 

Data & vorm

Deze module is geschikt voor deelnemers uit VO en PO.

Data: 5 februari en 26 februari 2024

Tijd: 15.00-17.00

Locatie: nader te bepalen

Trainer: Monique Leijten

 

Inschrijven

Vul een naam in
Vul de naam van een school in
Vul een functie in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een geldig telefoonnummer in
Vul een bericht in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.