Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben vaak veel zin om te starten met de basisschool. Het is belangrijk al snel de ontwikkelingsvoorsprong te herkennen, zodat je deze kinderen goed kan begeleiden. Vierjarigen kunnen zich binnen zes weken namelijk al hebben aangepast aan de groep kinderen die ze dagelijks ontmoeten.

Als deze leerlingen niet op tijd gezien worden is de kans op onderpresteren groot. Vanuit onderpresteren raakt het kind gefrustreerd wat kan leiden tot internaliserend of externaliserend gedrag waar het kind en de omgeving nog ongelukkiger van wordt.

Vanuit het samenwerkingsverband bieden wij, juist omdat we het zo belangrijk vinden dat deze leerlingen op tijd herkend worden, dit en volgend jaar cursussen aan over vroegsignalering van hoogbegaafde jonge leerlingen.

Heb je die gemist dan kan je terecht bij vrijwel alle diensten die zich specialiseren in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Het ABC heeft materialen en cursussen in het aanbod, gericht op het herkennen van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook Novilo biedt cursussen op dit gebied. Daarnaast zijn er in het hele land praktijken die zich richten op het hoogbegaafde jonge kind, zoals XL-leren en ukiq.