Traumasensitief Onderwijs (TSO) is enorm in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Stichting Orion doet wetenschappelijk onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma binnen de speciaal onderwijs populatie en heeft het verder ontwikkelen en borgen van Traumasensitief Onderwijs als een van haar speerpunten. De training Traumasensitief onderwijs biedt leerkrachten en andere onderwijsprofessionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken, zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.

 

Inhoud

Doelen van de training: Vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

  • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen
  • onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen
  • onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan
  • onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen
  • onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk
  • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren

 

De training Traumasensitief Onderwijs is bedoeld als belangrijke eerste stap voor schoolteams die op weg willen naar een traumasensitief onderwijsklimaat in hun school. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress en biedt vanuit theorie en praktijk inzicht in wat de impact van trauma & stress is op ontwikkeling en leren en hoe je deze leerlingen nog beter kunt begrijpen en steunen. De training wordt verzorgd door twee trainers.

 

Doelgroep

Leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit Amsterdam en Diemen.

 

Data

  • 30 november 2022
  • 8 februari 2023
  • 8 maart 2023
  • 5 april 2023

Inschrijven

Vul een naam in
Vul de naam van een school in
Vul een functie in
Vul een geldig e-mailadres in
Vul een geldig telefoonnummer in
Vul een bericht in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.