Elk najaar begint een groep montessorianen aan onze ‘Leerweg Hoogbegaafd in het Montessorionderwijs’. Een praktische en tegelijkertijd theoretisch stevig onderbouwde cursus die opleidt tot specialist begaafdheid in het montessorionderwijs. We zijn heel blij dat deze leerweg dit jaar in drie losse delen wordt aangeboden door het SWV en toegankelijk wordt voor leerkrachten van vernieuwingsscholen in deze regio!

We bieden drie cursussen die los van elkaar gevolgd kunnen worden: dit is deel 3, bestaande uit drie middagen cursus. Na afloop van alle drie de delen (dus 9 middagen) ontvang je een certificaat. Je krijgt daarnaast toegang tot de online databank met alle materialen van de cursus en de mogelijkheid samen te werken met je medecursisten.

We werken met kleine groepen (max 15 deelnemers) waardoor maatwerk mogelijk is en we altijd kunnen inspelen op de vragen en behoeften van de groep.


DEEL 3: Denken, leren en doen
 (niveau: kennis van HB verondersteld)

INHOUD

We gaan dieper in op de theorieën over leren. Vanuit de theorie over metacognitie, cognitieve gedragstraining en de neuropsychologische benadering van de executieve functies gaan we praktisch aan de slag met de implicaties van deze kennis op het onderwijs. Je leert hoe je kinderen bewust kunt maken van de kracht van hun gedachten, hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun leerproces en steeds meer zelfsturend, autonoom kunnen leren. De rode draad is de balans tussen inspanning en ontspanning. De theorie en vaardigheden die je in deze cursus eigen maakt is voor zowel de hoogbegaafde kinderen als voor alle kinderen in je klas waardevol en verrijkend.