Heb je behoefte aan een ondersteuningstraject voor een specifieke leerling of groep leerlingen in de school met kenmerken van hoogbegaafdheid en ernstige bijkomende leer- en gedragsproblematiek? Dan kun je als school een aanvraag doen van een arrangement dubbel bijzonder. Vanuit dit arrangement adviseert een hoogbegaafdheidsspecialist de school (en ouders) over een passend aanbod voor de(ze) leerling(en). Zo krijgen de intern begeleider en de leerkracht meer kennis over dubbelbijzondere leerlingen. Je krijgt daarnaast handvatten om de adviezen in de praktijk te brengen en financiƫle ondersteuning. Wanneer daar behoefte aan is, kan er ook een scholing van het hele team plaatsvinden.


Hoe vraag je een arrangement dubbel bijzonder aan?

Als het goed is, heb je voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft al een Ontwikkelperspectief (OP) aangemaakt. Als je een aanvraag wil doen van een arrangement kun je dat doen door via ParnasSys/Kindkans een arrangement dubbel bijzonder aan te vragen bij het samenwerkingsverband. 

> Voeg alle relevante informatie samen in ParnasSys. Zorg ervoor dat je in ieder geval toevoegt:
- Het OP
- Een LVS-overzicht
- Het getekende toestemmingsformulier voor ouders
Het is handig als je ook andere relevante informatie deelt, als je daarover beschikt. Zoals handelingsplannen, een psychologisch onderzoek en eventuele verslaglegging van een betrokken specialist. Deze informatie hoeft dan niet uitgevraagd te worden in een gesprek dat volgt op een aanmelding. 
> Typ in ParnasSys bij de hulpvraag 'HB dubbel bijzonder > aanvraag' in. Dan komt de aanvraag veilig via Kindkans bij het expertteam HB terecht.

Wat doet het expertteam HB met een aanvraag van een arrangement?

> Stuur als school je aanvraag via ParnasSys/Kindkans.
> Binnen enkele dagen ontvang je een ontvangstbevestiging van het secretariaat.
> Is  de hulpvraag nog niet helemaal duidelijk? Dan neemt een lid van het expertteam HB contact met je op om de hulpvraag samen te verduidelijken.
> Binnen vier weken na aanmelding wordt de vraag voorgelegd aan het expertteam. Het expertteam HB bekijkt of de ondersteuningsvraag passend is bij deze vorm van arrangementen.

   Als de ondersteuningsvraag wel passend is bij deze vorm van arrangementen (toekenning)
   >
Het expertteam HB bekijkt wie van de HB-specialisten de aanvraag het beste in behandeling kan nemen. Met andere woorden, wiens expertise het 
   beste aansluit bij de hulpvraag.
   > De behandelaar neemt contact op met de school opnemen en plant een gesprek met jou en ouders om het plan van aanpak te bespreken.
   > Het is aan school - met meedenken van de behandelaar en ouders - om een handelingsplan op te stellen en betrokkenen uit te nodigen voor
   besprekingen.

   Als een ondersteuningsvraag niet passend is bij deze vorm van arrangementen
   >
Je ontvangt een terugkoppeling van een lid van het expertteam. Daarin bespreken jullie waar je eventueel wel extra hulp kunt krijgen.

 

Ontwikkelfase

Het organiseren van arrangementen dubbel bijzonder is nog in de ontwikkelfase. Dat betekent dat door het behandelen van aanvragen het proces nog kan worden aangepast. Gaandeweg zal meer duidelijk worden over wat een goede werkwijze is die aansluit bij de behoeften van de scholen. Om hier goed zicht te houden zullen wij dit na afronding van het arrangement met betrokken evalueren.

 

Veelgestelde vragen